Než se ráfky dostanou k uživatelům, musí ujít dlouhou cestu, od konceptu, přes výrobu až po prodej.

Schéma ráfku

Nový model hliníkového ráfku vzniká v hlavách designérů, kteří navrhují tzv manuál ráfku, jehož cílem je definovat grafický vzhled i technické detaily týkající se konstrukce (zda bude ráfek jedno, dvou nebo vícedílný atd.). Dále je pomocí moderního počítačového softwaru vytvořena trojrozměrná vizualizace, která umožňuje detailně vidět ráfek a provádět případné potřebné korekce a vylepšení.

Vytvoření nového modelu

Na základě trojrozměrné vizualizace je vytvořena maketa, tedy model z tvrdého plastu nebo umělého dřeva. Maketa je prezentována na každoročním setkání odborníků z celé Evropy (včetně Polska). Aby mohl být sériově vyráběn, musí získat kladné stanovisko k jeho vzhledu a konstrukci. Po získání souhlasu je vytvořena aplikační brožura, která obsahuje aplikace a všechny údaje o vložení. Na tomto základě jsou získány přesné parametry nosnosti.

Technická zátěžová zkouška

Dále je provedena MKP analýza na základě trojrozměrného modelu a potřebných technických dat. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny graficky (viz obrázek níže). Představují všechny typy a místa deformací, což usnadňuje provádění příslušných korekcí.

test ráfku

Technický zbytkový zátěžový test

Ráfek se tvoří pod enormním zatížením, které se ve skutečnosti nevyskytuje. Je však určen ke kontrole, zda je celá konstrukce odolná. Během tvarování jsou veškeré změny ráfku analyzovány a následně prezentovány pomocí barev na monitoru. Oblast, která byla vystavena největšímu namáhání, je označena červeně a oblast bez stresu je označena zeleně.

Technická zkouška zbytkového napětí - formování ramen ráfku

Po zátěžové zkoušce je ráfek vystaven tlaku v části ramen konstrukce. Tento test také vyhledává kritické oblasti a koriguje je změnou tvaru ráfku.

Výroba licí formy

Výroba licí formy Poté se připraví speciální licí forma. Skládá se ze tří skupin:

hlavní jádro s obrysem zadního ráfku

boční jádro se 4-6 díly po obvodu ráfku

spodní jádro s odpovídajícím vzorem ráfku

Forma je naplněna hliníkovou slitinou v tekuté formě. Tak vzniká prvotní produkt, který je následně podroben dalšímu zpracování.

Závěrečný test

Po provedení změn je ráfek podroben dalším analýzám, a pokud testy nevykazují červené namáhané oblasti, je ráfek připraven k výrobě. Vícenásobné testy zajišťují, že se každý řidič může při výběru těchto produktů a jejich používání na dané trase cítit bezpečně a sebejistě. Takto komplikovaný a pečlivý proces, zaměřený na nejvyšší možný výrobní standard, nám umožňuje nabídnout řidičům ty nejkvalitnější ráfky. BMW, Mercedes, Audi, Škoda, VW a další značky automobilů - každé vozidlo s hliníkovými ráfky vypadá prestižně a elegantně.

Lakování a konečná úprava ráfků

Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné přistoupit k poslední fázi, kterou je lakování. Máme zde co do činění s nanášením čtyř vrstev. Nejprve se provede chromátování, tedy ráfek je chráněn proti korozi. Poté se nanese šedý základní nátěr. Dále se použije stříbrný metalický lak a nakonec se nanese ochranná vrstva. Díky takto vyrobeným hliníkovým ráfkům se v ulicích našich měst cítíme výjimečně.