INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Převáděno podle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ EC (General Data Protection Regulation) – dále jen „GDPR“.

1. Následující osoby jsou společně Správci Vašich osobních údajů získaných v souvislosti s podáním objednávky/uzavřením smlouvy a plněním objednávky/dohody s „Punkt Handlowo-Usługowy ALUCENTER S.C. Łukasz Bielecki Marcin Myszkowski", NIP 84422559532:

a) Łukasz Bielecki

b) Marcin Myszkowski

Dále společně jen „společní správci“.

Společné kontaktní údaje pro společné správce:

Adresa: ul. Suwalska 2c/5 16-427 Przerośl

e-mailem: sklep@alucenter.eu

telefon: 692752562

2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společnými správci pro účely:

a) provedení Vaší objednávky

b) případné vyřízení a uplatnění nároků vyplývajících z Vaší objednávky;

c) archivace;

d) účetní.

3. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

a. přístup k obsahu vašich údajů;

b. opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů

c. vznést námitku proti zpracování údajů;

d. přenos dat;

e. podat stížnost příslušnému úřadu ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

4. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny advokátní kanceláři nebo odbornému zástupci za účelem uplatnění jakýchkoli nároků, které mohou být vůči vám splatné nebo v jiných záležitostech souvisejících s vaší objednávkou.

5. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny kurýrním společnostem za účelem vyřízení Vaší objednávky.

6. Společní správci nebudou s vašimi osobními údaji provádět operace zpracování, včetně profilování, které vedou k automatizovanému rozhodování.