INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane w oparciu o art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

1. Następujące osoby wspólnie są Administratorami Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem zamówienia/zawarciem umowy i wykonaniem zamówienia/umowy z „Punkt Handlowo-Usługowy ALUCENTER S.C. Łukasz Bielecki Marcin Myszkowski”, NIP 84422559532:

a) Łukasz Bielecki

b) Marcin Myszkowski

Dalej zwani łącznie „Współadministratorami”.

Wspólne dane kontaktowe do Współadministratorów:

Adres: ul. Suwalska 2c/5 16-427 Przerośl

e-mail: sklep@alucenter.eu

telefon: 692752562

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadmistratorów w celach:

a) realizacji złożonego przez Państwa zamówienia

b) ewentualnego rozliczenia i dochodzenia roszczeń wynikających ze złożonego przez Państwa zamówienia;

c) archiwizowania;

d) księgowych.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych;

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. przenoszenia danych;

e. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelarii prawnej bądź profesjonalnemu pełnomocnikowi celem dochodzenia ewentualnych roszczeń, które przysługiwać mogą wobec Państwa lub w innych sprawach, związanych ze złożonym przez Państwa zamówieniem.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom kurierskim celem realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

6. Na Pani/Pana danych osobowych Współadministratorzy nie będą wykonywali operacji przetwarzania, w tym profilowania, których skutkiem jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.