REGULAMENTUL DE VÂNZARE

ALUCENTER S.C.

§1

DISPOZIȚII GENERALE

Aceste reglementări se aplică contractelor de vânzare la distanță încheiate cu Punkt Handlowo-Usługowy Alucenter S.C. Marcin Myszkowski Łukasz Bielecki parteneriat civil, adresa: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, NIP: 8442259532, REGON: 200143874, e-mail: sklep@alucenter.eu, tel.: 692752562 a intrat în Înregistrarea Centrală și Informații privind Activitatea Economică (la care se face referire ca "), privind bunurile disponibile în prezent spre vânzare de la Vânzător, în special jante din aluminiu, anvelope și accesorii pentru roți.

Regulamentul definește regulile de vânzare de către Vânzător folosind mijloace de comunicare la distanță, în special prin intermediul magazinului online www.alucenter.pl, prin e-mail și prin telefon.

§2

DEFINIȚII

MAGAZIN ONLINE – magazin online administrat de Vânzător sub domeniul Internet www.alucenter.pl.

CUMPĂRĂTOR - persoană fizică sau persoană juridică care a plasat o comandă în Magazinul Online, care este consumator sau nu are statutul de consumator.

CONSUMATOR - Cumpărător care este persoană fizică care încheie un contract de vânzare folosind mijloace de comunicare la distanță în scopuri care nu au legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională.

REGULAMENTE - aceste reglementări se aplică fiecărui contract de vânzare încheiat prin intermediul Magazinului Online.

BUNURI – articol mobil oferit de Vânzător prin intermediul Magazinului Online.

COMANDĂ - declarație de voință de achiziție a Bunurilor, transmisă de Cumpărător prin completarea de la distanță a formularului electronic din Magazinul Online, precum și prin e-mail sau telefonic, într-un mod care să permită Vânzătorului să identifice Cumpărătorul și Bunurile care fac obiectul Contractului de vânzare, locul colectării sau livrării acestuia și forma de plată a Bunurilor.

§3

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACTUL

Informațiile privind Bunurile individuale postate în Magazinul Online nu constituie o ofertă de vânzare în sensul dreptului civil și trebuie considerate o invitație la încheierea unui contract în sensul art. 71 din Codul civil.

Prețurile indicate în dreptul Mărfurilor din Magazinul Online sunt exprimate în zloți polonezi și includ TVA.

Bunurile aflate în prezent în vânzare la Vânzător sunt noi și nu prezintă niciun defecte de fabricație sau legale. Dacă Vânzătorul vinde Bunuri folosite sau deteriorate, Vânzătorul va include aceste informații în descrierea Bunurilor, împreună cu o indicație a diferențelor față de Bunurile noi.

Comenzile pot fi plasate prin formularul furnizat pe Site, prin e-mail sau telefonic cu reprezentantul Vânzătorului.

În cazul unei Comenzi plasate prin e-mail, Cumpărătorul este obligat să furnizeze numele și prenumele, adresa, adresa de expediere a Bunurilor, numărul de telefon, metoda de plată selectată, numele și numărul exact al Bunurilor sau un link (hyperlink). ) la informații despre Bunuri de pe site.

În cazul în care Cumpărătorul este Consumator, după plasarea comenzii în timpul unei convorbiri telefonice cu reprezentantul Vânzătorului, este necesară confirmarea prin e-mail sau sub formă de mesaj text (SMS). În acest scop, Vânzătorul va transmite Consumatorului un mesaj cuprinzând detaliile comenzii către datele furnizate de acesta. Comanda se consideră plasată atunci când Consumatorul confirmă detaliile Comenzii printr-un mesaj de retur.

După plasarea Comenzii, Cumpărătorul primește un mesaj la adresa de e-mail furnizată în Comanda prin care se confirmă depunerea Comenzii și încheierea contractului de vânzare.

§4

PLATA SI LIVRARE

La plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul selectează metoda de plată pentru Bunuri. Plata prețului poate fi efectuată sub formă de plată în avans - transfer în cont înainte de expedierea Bunurilor („PLĂTĂ ÎN AVANT”) sau ramburs la livrare, adică în numerar către curier la primirea Bunurilor („NUMAR LA LIVRARE”) . Entitatea care furnizează servicii de plată online pentru plățile cu cardul este Blue Media S.A. Modalitati de plata disponibile:

Carduri de credit:

*Visa

* Visa Electron

*MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestre

Livrarea bunurilor se face printr-o companie de curierat.

Bunurile sunt expediate în termen de 1-3 zile lucrătoare de la creditarea fondurilor în contul companiei în cazul plății anticipate sau, în cazul rambursului, după efectuarea achiziției. În situații excepționale, acest timp poate fi prelungit la 10 zile.

După primirea expedierii, Cumpărătorul este obligat să verifice dacă acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Ambalajul exterior trebuie să fie intact (de exemplu, tăiat etc.). Dacă se constată vreo deteriorare a ambalajului, acest fapt trebuie raportat imediat companiei de curierat. Curierul este apoi obligat să întocmească un proces verbal de avarie, care îl dă dreptul să depună plângere împotriva firmei de curierat.

Fiecare transport este asigurat.

Orice nereguli privind conformitatea livrării cu Comanda trebuie raportate imediat după primirea bunurilor.

În cazul unei greșeli la ambalarea coletelor, Vânzătorul acoperă costurile de expediere a bunurilor ambalate incorect către Cumpărător și transportul de retur. Costurile de reexpediere a mărfurilor ambalate corespunzător sunt suportate de Cumpărător în condiții normale.

În cazul pierderii unei expedieri din vina unui terț, Vânzătorul își rezervă 28 de zile lucrătoare pentru a clarifica situația, inclusiv depunerea unei reclamații la firma de curierat și luarea în considerare a acesteia.

Dovada achiziției (chitanță/factură cu TVA), Reglementările și cardul de garanție împreună cu instrucțiunile de instalare și utilizare sunt întotdeauna amplasate într-un plic transparent pe partea exterioară a ambalajului de expediere.

§5

REGULI DE INSTALARE A JANTELOR

În cazul achiziționării de jante, Cumpărătorul este obligat să le asorteze vehiculului conform parametrilor de catalog ai producătorului. Dacă mașina a suferit modificări ale suspensiei, reparații ale caroseriei sau este o versiune limitată a unui anumit model de mașină, ceea ce duce la imposibilitatea de a instala jante cu parametri standard pentru un anumit model de mașină, Vânzătorul nu este răspunzător pentru achiziționarea de către Cumpărător a jante potrivite.

Montarea jantelor trebuie efectuată de o persoană calificată sau de o instalație specializată care se ocupă cu profesionalism de acest tip de servicii. Vânzătorul nu este responsabil pentru instalarea incorectă a jantelor sau orice daune rezultate sau alte efecte negative.

Înainte de a monta anvelopele pe jante, cumpărătorul este obligat să verifice cu atenție dacă jantele achiziționate nu interferează cu alte elemente de suspensie sau nu ies dincolo de conturul mașinii.

Înainte de instalare, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să verifice dacă toate jantele au aceeași dimensiune, dacă toate au aceeași distanță între orificiile șuruburilor, locația ET și orificiul de centrare.

După parcurgerea 50-100 km după montarea jantelor, strângeți șuruburile/piulițele care fixează jantele.

§6

GARANȚIA CALITĂȚII

Garantia de calitate pentru jantele din aluminiu comercializate de Vanzator se acorda pe o perioada de 36 de luni, inclusiv 12 luni pentru vopsea, incepand cu data cumpararii. Perioada de garanție pentru alte Bunuri acoperite de garanție este întotdeauna furnizată de Vânzător în descrierea Bunurilor incluse pe Site.

O reclamație se depune la livrare către Vânzător la adresa acestuia: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, de către Cumpărătorul Bunurilor reclamate, împreună cu cardul de garanție, dovada achiziției și o scrisoare care conține o descriere a obiecțiilor ridicate, semnată de Cumpărător ("PLÂNGEREA").

Reclamația va fi examinată în termen de 14 zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care Vânzătorul acceptă reclamația, acesta va informa în scris Cumpărătorul despre metoda și data rezolvării acesteia. În cazul în care plângerea este respinsă din cauza lipsei de temei, Vânzătorul va returna, în termenul de mai sus, bunurile reclamate împreună cu o scrisoare în care să explice motivele respingerii reclamației la adresa Cumpărătorului.

Garanția nu acoperă daunele cauzate de cauze externe, cum ar fi: deteriorări mecanice, contaminare, utilizare necorespunzătoare sau service neconform cu recomandările producătorului cuprinse în Manualul de instalare și utilizare primit împreună cu Bunurile, utilizarea de consumabile necorespunzătoare, precum și utilizarea neconsecventă. cu utilizarea prevăzută.

Jantele cromate nu sunt destinate utilizării pe timp de iarnă, deoarece substanțele chimice și sarea utilizate pentru dezghețarea drumurilor pot deteriora stratul de vopsea. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă aceste recomandări, Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate.

Garanția nu se aplică nici în cazul reparațiilor neautorizate ale bunurilor, al folosirii de șuruburi/piulițe, altele decât cele recomandate de Vânzător în timpul utilizării, modificărilor structurale sau utilizării Bunurilor contrare scopului prevăzut.

Nu sunt acoperite de garanție: capace, autocolante, inele de centrare, ventilatoare, șuruburi și piulițe.

Vânzătorul nu este obligat să furnizeze Cumpărătorului bunuri de înlocuire pe durata procedurilor de reclamație.

§7

RETRAGERE DIN CONTRAC (RETURNAREA MĂRFURII)

Bunurile achiziționate nu sunt returnabile, cu excepția situației descrise în secțiunea 2 de mai jos.

Cumpărătorul care este Consumator are dreptul de a se retrage din contract și de a returna Bunurile achiziționate fără a indica un motiv în termen de 14 zile de la data primirii expedierii. Retragerea din contract are loc în conformitate cu regulile care decurg din prevederile Legii din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Jurnalul de Legi din 2014, articolul 827, cu modificările ulterioare).

Dreptul Consumatorului de a se retrage din contractul specificat la sectiunea 2 de mai sus nu se aplică dacă:

Pentru achiziționarea de Bunuri, Consumatorul este obligat să plătească o sumă care nu depășește 50 PLN (în cuvinte: cincizeci de zloți),

contractul de vânzare a fost încheiat prin licitație publică, adică licitație Allegro cu licitație,

Bunurile sunt lucruri care, după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabil combinate cu alte lucruri.

Pentru a se retrage din contract, Consumatorul trebuie să depună o declarație de retragere din contract în formă de hârtie („DECLARAȚIE DE RETRAGERE”) și să o trimită Vânzătorului prin poștă recomandată la adresa sa: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl.

Pentru a respecta termenul specificat în secțiunea 2 de mai sus, este suficient să trimiteți Declarația de Retragere înainte de expirarea acesteia.

Declarația de retragere trebuie să includă cel puțin o indicație că Consumatorul se retrage din contractul de vânzare a Bunurilor, denumirea Bunurilor, numărul documentului de cumpărare, data încheierii contractului de vânzare, data primirii. al Bunurilor, numele și prenumele Consumatorului, adresa Consumatorului, numărul de cont bancar al Consumatorului pentru rambursarea prețului Bunurilor, semnătura Consumatorului și data depunerii declarației. Consumatorul poate folosi, de asemenea, modelul Declarație de retragere care constituie Anexa nr. 1 la Regulament. DESCARCĂ șablonul de declarație

Dupa depunerea Declaratiei de Retragere, Consumatorul este obligat sa returneze Bunurile Vanzatorului imediat, dar nu mai tarziu de a 14-a zi in care s-a retras din contract. Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimiteți Bunurile la adresa Vânzătorului indicată în secțiunea § 1. 1 din Regulament, înainte de expirarea acestora. Nerespectarea acestui termen dă dreptul Vânzătorului de a refuza să accepte returnarea Bunurilor.

Consumatorul suportă costurile directe de returnare a Bunurilor, corespunzătoare costurilor de livrare a Bunurilor către Vânzător sau de trimitere a Bunurilor returnate prin poștă sau curier sau într-un alt mod ales de Consumator. Bunurile trimise Vanzatorului la livrare nu vor fi colectate, ceea ce va implica returnarea acestora catre Consumator.

Bunurile trebuie livrate Vânzătorului sau trimise complete în ambalajul original împreună cu un set de accesorii și documente primite de la Vânzător la primirea Bunurilor. În cazul Bunurilor de valoare mai mare, Vânzătorul recomandă Consumatorului să asigure expedierea.

Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii articolului rezultată din utilizarea acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor. La evaluarea reducerii valorii Bunurilor, Vanzatorul ia in considerare starea Bunurilor la momentul primirii expedierii de la Consumator.

În cazul în care Bunurile sunt jante de mașină, metoda de utilizare care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor este considerată a fi montarea anvelopelor pe jante și, cu atât mai mult, instalarea acestora în vehicul și în continuare. utilizare. În cazul în care Vânzătorul constată o astfel de utilizare a Bunurilor returnate, acesta are dreptul de a reduce suma care constituie prețul Bunurilor supuse rambursării cu suma corespunzătoare pierderii de valoare a Bunurilor cauzată de metoda de utilizare menționată mai sus. a Bunurilor de către Consumator. Prin urmare, în cazul jantelor, numai acele jante pe care nu au fost montate anvelope vor fi considerate Bunuri cu valoare întreagă pentru care Consumatorul va avea dreptul la rambursarea prețului integral al Bunurilor.

După primirea Bunurilor returnate și verificarea acestora pentru deteriorări și urme de utilizare, Vânzătorul va rambursa suma care constituie prețul Bunurilor în termen de 14 zile la numărul de cont bancar al Consumatorului prevăzut în Declarația de Retragere. În cazul în care este necesară rambursarea fondurilor pentru o tranzacție efectuată de client cu un card de plată, vânzătorul va rambursa fondurile în contul bancar alocat cardului de plată al Comandantei.

În cazul în care Consumatorul a ales o metodă de ramburs la achiziționarea Bunurilor, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător (livrare gratuită cu plată în avans), suma care constituie prețul rambursabil al Bunurilor nu include costurile suplimentare de livrare. suportate de Consumator din cauza alegerii Ramburs la livrare.ramburs la livrare.

§8

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vânzătorul prelucrează datele personale ale Cumpărătorilor numai în scopul implementării și deservirii Comenzii plasate și a contractului de vânzare încheiat.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar nerespectarea acesteia exclude posibilitatea plasării și executării unei Comenzi.

Prin plasarea unei Comenzi sau înregistrarea pe Site, Cumpărătorul își dă acordul cu prelucrarea datelor sale personale.

Cumpărătorul, în conformitate cu Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal are dreptul de a accesa și corecta datele sale, de a controla prelucrarea datelor cu caracter personal și de a solicita ștergerea acestora.

§9

DISPOZIȚII FINALE

În materie nereglementată de prezentele reglementări se aplică prevederile Codului civil și alte acte specifice.

Reglementările nu exclud și nu limitează niciun drept al Cumpărătorului care este Consumator, căruia îi este îndreptățit în temeiul dispozițiilor obligatorii ale legii. În cazul în care prevederile Regulamentelor se dovedesc a fi incompatibile cu prevederile imperative ale legii care acordă consumatorilor anumite drepturi, vor prevala prevederile imperative ale legii.

Regulamentele sunt disponibile tuturor Cumpărătorilor în versiune electronică pe Site.